Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường Mẫu giáo An Ninh Tây nằm ở trung tâm của xã An Ninh Tây, thuộc xã vùng sâu của huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, với tổng diện tích là:  4458 m2.

Trường được thành lập năm 2005 với tên gọi là trường Mẫu giáo An Ninh Tây theo quyết định số 6432/QĐ.UB của Ủy ban nhân dân Huyện Đức Hòa ký ngày 01/11/2005.

Về cơ sở vật chất, nhà trường được chủ trương các cấp lãnh đạo đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018. Năm học 2020-2021 hiện tại có 7 phòng học và 10 phòng chức năng.

Chất lượng đội ngũ ngày càng tăng lên, hoạt động quản lý nhà trường ngày càng khoa học, hiệu quả, các hoạt động đoàn thể trong nhà trường ngày càng đi vào nề nếp, thúc đẩy các hoạt động thi đua dạy tốt, học tốt, có tác dụng giáo dục tốt đối với trẻ, xây dựng khối đoàn kết, ổn định công tác trong đội ngũ.

Trong quá trình hoạt động của nhà trường bên cạnh những mặt đạt được còn những mặt tồn tại, có những vấn đề mới mẻ, những tiêu chuẩn hoạt động của nhà trường còn hạn chế, mà công tác quản lý chưa nắm bắt hết để thực hiện đúng chức năng của mình. Việc kiểm định chất lượng nhà trường là cơ hội để nhà trường tự đánh giá và được đánh giá lại toàn bộ hoạt động của nhà trường theo chuẩn của trường Mẫu giáo để từ đó nhìn nhận đúng hơn về mình, đề ra các giải pháp khắc phục, điều chỉnh lại các hoạt động để đảm bảo đạt và vượt các tiêu chuẩn của nhà trường theo yêu cầu của Ngành và của thực tế xã hội.