1. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ 5 tuổi (sinh năm 2015) có hộ khẩu ở xã An Ninh Tây.

2. Thời gian  tuyển sinh:

* Bắt đầu từ ngày 03/8/2020 đến 21/8/2020 tiếp nhận đơn xin xét tuyển: Tiếp nhận đơn và Tuyển sinh học sinh (sinh năm 2015) có hộ khẩu tại xã An Ninh Tây.                   

          * Từ ngày 03/8/2020 đến 21/8/2020: Tuyển những học sinh còn lại (ở nhóm trên chưa ra lớp) và học sinh trái tuyến trong chỉ tiêu.

            * Thời gian làm việc:  Các ngày trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu)

+ Buổi sáng: từ 7 giờ 30 giờ đến 11 giờ.

+ Buổi chiều: từ 14 giờ đến 16 giờ 30.phút.

3. Hồ sơ tuyển sinh:

- Đơn xin học (Theo mẫu của trường, sử dụng cho trẻ trái tuyến).

- Bản sao khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản phô tô có công chứng

          - Bản phôtô hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an  hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã.

- Bản sao có công chứng các chế độ chính sách (hộ nghèo, con thương binh, liệt sĩ, kế hoạch hóa gia đình).

4. Địa điểm tuyển sinh:

    - Tại văn phòng trường Mẫu giáo An Ninh Tây (Ấp An Thạnh) .